How can I help you?

Bereik je ondanks alle extra inspanningen toch niet het gewenste resultaat? Weet je niet hoe je een cursus moet aanpakken? Is er een vermoeden van een taal-, leer- of concentratiestoornis? Er zijn tal van redenen om op zoek te gaan naar professionele hulp.

Waarom een beroep doen op BijdeLes?

Veel leerlingen en ouders komen met de vraag naar ‘wat extra bijles’. Vaak blijkt klassieke bijles ruim onvoldoende. Maar waarom?

Bijles? Logopedie? Remedial teaching? What’s in a name?

Veel leerlingen ondervinden zonder het te weten taal- leer, of concentratieproblemen. Drie fundamenten die voldoende sterk moeten zijn om succesvol te studeren! Taal-, concentratie- of leerproblemen zorgen ervoor dat leerdoelen moeilijker worden bereikt. De toren aan leerstof die kan worden verwerkt is minder hoog of valt helemaal om…
Daarnaast komen er, mede door het M-decreet, steeds meer leerlingen met een “rugzak” in het klassieke onderwijs terecht. Ik geloof heel sterk dat ook deze leerlingen dezelfde leerdoelen kunnen behalen. Ze moeten zich echter veel harder inzetten en hebben meer nood aan professionele hulp!

Waarom kiezen voor BijdeLes?

BijdeLes gaat steeds na of er sprake is van taal-,leer- of concentratieprobleem! Hierover voldoende inzicht krijgen is niet enkel van belang voor de inhoud van de aangereikte hulp, maar ook voor de financiering. BijdeLes gaat steeds na of U in aanmerking komt voor terugbetaling. (€4 of €11/uur- zie conventie).
Bij BijdeLes betaalt U dus NOOIT te veel voor professionele hulp en worden er geen (leer)problemen over het hoofd gezien! Daarnaast werkt ik nauw samen met de school en het CLB.

Waarvoor kan je bij BijdeLes terecht?

Je kunt bij mij terecht voor bijles voor alle schoolvakken van het lager tot en met het hoger onderwijs! (wiskunde, Nederlands, Frans, Engels, Duits, Latijn, Fysica, Chemie,…). Daarnaast help ik je ook graag verder met (neuro)logopedische stoornissen, leren leren, blind leren typen en studiebegeleiding op maat!

Hoe verloopt de begeleiding?

Aan elke begeleiding gaat een gratis kennismakingsgesprek vooraf. Daarin gaan we uitgebreid in op de problemen die zowel de leerling als de omgeving ervaren.
Dit kan gaan over specifieke leerproblemen zoals dyslexie of dyscalculie, als concentratieproblemen, faalangst, conflicten thuis, etc.
Dit allemaal om te streven naar een zo persoonlijk mogelijke aanpak!

Indien nodig worden er tests afgenomen om uitsluitsel te geven over eventuele taal-, leer- of concentratieproblemen. Op basis daarvan wordt de begeleiding indien gewenst opgestart.

Wens je graag wat meer informatie, aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen op het e-mailadres info@bijdeles.be of
bel 0473 / 81 41 56.
Ik help jullie graag verder!

Hopelijk tot binnenkort!

Romy Demaegdt