BIJLES

Wie bij mij bijles volgt, krijgt niet enkel extra uitleg, maar ik maak ook steeds zoveel mogelijk de link naar de praktijk, geef praktische tips om de leerstof beter te onthouden, help je om de leerstof beter te schematiseren, etc.

Bijlessen zijn mogelijk voor alle schoolvakken van het lager tot en met het hoger onderwijs! De frequentie ervan wordt in onderling overleg bepaald: van één lesje tot…

Op het einde van elke bijles wordt er, indien gewenst, uitgebreid tijd gemaakt voor een contactmoment met de ouders.

Ik help je graag verder met bijles…