Algemene Voorwaarden

Voorwaarden voor het gebruik van de website www.bijdeles.be

Op het gebruik van website "Bij de Les", die bereikbaar is via www.bijdeles.be (hierna: de Website) en de via de Website aangeboden applicaties (hierna: Applicaties) zijn de volgende voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden van toepassing. Gebruik van de Website en de Applicaties betekent dat u deze voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.