HUISWERK & STUDIEBEGELEIDING

Je kind “leren leren” is één van de beste investeringen voor de toekomst van je kind! Vooral vanaf het middelbaar wordt er van de leerlingen verwacht dat ze vlot zelfstandig en efficiënt kunnen studeren, dat ze goed kunnen plannen, de lessen efficiënt kunnen volgen, etc.
Er moet veel leerstof worden verwerkt op korte tijd, er is niet veel tijd voor extra uitleg en er wordt veel zelfstandig werk thuis verwacht.

Veel leerlingen hebben hier moeite mee en behalen hierdoor geen goede punten. Ze raken gedemotiveerd, krijgen faalangst, behalen geen A-attest of stoppen onterecht met hun opleiding!

Als studiecoach help ik je graag om het tij te doen keren en om betere schoolresultaten te behalen!

Ik ontwikkelde 5 unieke sessies rond “leren leren” van telkens twee uur.
Deze sessies zijn zeer volledig en steeds gebaseerd op de noden van de leerling. Er wordt steeds individueel gewerkt (dus geen groepssessies) en met eigen cursusmateriaal van de leerling!
De theorie wordt dus steeds in de praktijk toegepast!

De cursus “leren leren” is bruikbaar van het lager tot en met het hoger onderwijs.
Er wordt bij elke sessie een uitgebreide cursus meegegeven, zodat de leerling er ook jaren later nog kan op terugvallen. Want leren doen we ons leven lang!

Ook de rol als ouder van studerende kinderen komt uitvoerig aan bod.
Want je kinderen helpen bij hun huiswerk of bij het studeren, hoe doe je dat nu juist? En hoe reageer je best als je kind thuiskomt met een slecht rapport?
Ik help je hierbij graag met nuttige tips!