KOSTPRIJS

BIJLES / STUDIEBEGELEIDING

Ik kies bewust voor een duidelijke en transparante prijs. Voor elk uur bijles of studiebegeleiding betaal je €30.

Betaling gebeurt telkens cash op het einde van elke sessie.

LOGOPEDIE

Als logopediste ben ik geconventioneerd.

Dat betekent dat ik mijn tarieven niet zelf kan kiezen. De honoraria en de terugbetalingstarieven zijn met andere woorden wettelijk vastgelegd door het RIZIV. Welke logopediste U dus ook raadpleegt, het kostenplaatje blijft gelijk.


Cliënten zonder voorkeursbehandeling:

Prestatie Honorarium Terugbetaling Remgeld
Bilanzitting voor het begin van
de logopedische behandeling
€ 31,75 € 24,25 € 7,50
Evolutiebilan in de loop van
een logopedische behandeling
€ 45,25 € 34,25 € 11,00
Sessie 30 min. op school € 22,50 € 16,50 € 6,00
Sessie 30 min. buiten school € 23,25 € 17,75 € 5,50
Individuele sessie
minimaal 60 min.
€ 46,75 € 35,75 € 11,00


Cliënten met voorkeursbehandeling:

Prestatie Honorarium Terugbetaling Remgeld
Bilanzitting voor het begin van
de logopedische behandeling
€ 31,75 € 28,75 € 3,00
Evolutiebilan in de loop van
een logopedische behandeling
€ 45,25 € 40.75 € 4,50
Sessie 30 min. op school € 22,50 € 20,50 € 2,00
Sessie 30 min. buiten school € 23,25 € 21,25 € 2,00
Individuele sessie
minimaal 60 min.
€ 46,75 € 42,25 € 4,50